Untitled Document

How to set-up PPP dialin and callback service [en] [lt]
JAVA + SSL programming [en]
Modified WAP-IRC gateway by Tomas Vilda (originaly written by Alan Cox) [en]
Adsense Simple - manage adsense account with a mouse! [en]
TBarcode component for Borland C++ Builder [en]
Car route generator [lt]
Macromedia Dreamweaver MX 6.1 windows-1257 code table patch [download]
IBM Scan Codes, EBCDIC Codes, ASCII Table, Extended ASCII Codes, HTML Codes [en]
Love Test - calculate your love between you and other person [en]
Smiles on web and in real world [lt]

Debian PPP dialin ir callback serveris

Įžanga

Nusprendžiau parašyti šį straipsnį, kad padėti tiems žmonėms, kurie nori susikonfiguruoti savo linux serverį PPP dialin ir calllback servisams. Pirmą kartą bandydamas sukonfiguruoti šiuos servisus aš užtrukau apie 12 valandų naudodamas kitus rastus straipsnius šia tema. Bet jie turėjo mažas konfiguravimo klaideles. Taigi naudodamasis visais rastais straipsniais aš galiausiai turėjau veikianti PPP dialin ir callback serverį.

Programinė įranga (prieš konfiguravimą)

Aš naudojau debian operacinę sistemą:

debian:~# uname -a
Linux debian 2.2.20 #1 Sat Apr 20 11:45:28 EST 2002 i586 unknown

PASTABA! Dabar jūms reikia turėti administratoriaus teises!

Kai aš pradėjau konfiguruoti ir skaityti straipsnius. Aš turėjau patikrinti ar pas mane yra instaliuotas ppp paketas:

debian:~# whereis pppd
pppd:

Tai reiškia, kad pas mane nebuvo instaliuotas ppp paketas. Taigi instaliavau:

debian:~# apt-get install ppp

Toliau skaitydamas straipsnius aš pamačiau, kad reikalingas taip pat ir mgetty paketas. Vėlgi patikrinau ar jis pas mane instaliuotas:

debian:~# whereis mgetty
mgetty:

Ir vėlgi šio paketo serveryje nebuvo instaliuota. Teko instaliuoti:

debian:~# apt-get install mgetty

Dabar visi paketai reikalingi PPP dialin ir callback servisams instaliuoti.

Techninė įranga (modemas)

Aš turiu išorinį modemą pajungtą prie kompiuterio per COM1 jungtį, tai reiškia /dev/ttyS0. Pas jus gali būti COM2 jungtis, tai yra /dev/ttyS1. Jūs turite įsitikinti, kad jūsų modemas yra palaikomas LINUX operacinės sistemos, nes šis straipsnis neaprėpia šios temos. Daugiau jokios konfiguracijos modemui nereikia, todėl galime pereiti prie konfiguravimo.

Konfiguravimas (dialin)

Čia surašyti žingsniai, kuriuos aš atlikau, konfiguruodamas sistemą.

1. Sukurkite naują grupę ppp, tam jūs turite paredaguoti /etc/group failą ir pridėti gale eilutę:

ppp:x:1001:

2. Sukurti naują sistemos vartotoją pppuser dialin susijungimui: papraščiausiai sukurkite naują vartotoją ir tada naudojant shell komandą vipw pakeiskite pppuser vartotojo eilutę į šią:

pppuser:x:1001:1001:,,,:/home/pppuser:/usr/sbin/ppplogin

3. Sukurkite naują failą /usr/sbin/ppplogin:

#!/bin/sh
#/etc/ppp/ppplogin
# PPP login script
mesg n
stty -echo
exec /usr/sbin/pppd -detach modem debug crtscts

4. Uždėkite šiam failui teises:

debian:~# chmod 750 /usr/sbin/ppplogin
debian:~# chown root:ppp /usr/sbin/ppplogin

5. Uždėkite teises /etc/ppp katalogui:

debian:~# chmod 775 /etc/ppp
debian:~# chown root:root -R /etc/ppp

6. Uždėkite teises /usr/sbin/pppd servisui:

debian:~# chmod 750 /usr/sbin/pppd
debian:~# chmod u+s /usr/sbin/pppd

7. Jeigu jūsų modemas prijungtas naudojant COM1 jungtį, pridėkite gale failo /etc/inittab eilutę:

S0:2345:respawn:/sbin/mgetty ttyS0

arba šią eilutę, jei naudojama COM2 jungtis:

S1:2345:respawn:/sbin/mgetty ttyS1

8. Perkraukite init. Tai įgalina ttyS0 liniją priimti ateinančius prisijungimus:

debian:~# init q

9. Dabar gale failo /etc/mgetty/login.config pridėkite eilutę:

/AutoPPP/ - - /usr/sbin/pppd auth +pap -chap login -detach

ir užkomentuokite visas likusias eilutes.

10. Sukurkite failą /etc/ppp/options.ttyS0 jei naudojate COM1 jungtį arba failą /etc/ppp.options.ttyS1 jei naudojate COM2 jungtį:

192.168.0.1:192.168.0.50
debug

Pirmoje eilutėje yra du IP adresai. Pirmas priskiriamas serveriui gavus prisijungimą ir antras klientui. Jūs galite pakeisti šiuos IP adresus pagal savo IP numeracijos schemą.

11. Dabar pabandykite prisiskambinti serveriui iš kliento. Tam, jei naudojate MS Windows, paspauskite dial up networking ir sukurkite naują susijungimą, užpildykite įvairius laukus. Junkitės kaip pppuser su slaptažodžiu, kurį naudojote, sukuriant vartotoją. Patikrinkite ar korektiškai veikia susijungimas. Galite tai padaryti ping pagalba iš kliento į serverį. Taip pat galite patikrinti ar klientui priskirtas IP adresas komandinėje eilutėje įrašius ipconfig.

Konfiguracija (callback)

Iš tikro reikia mažai pakeitimų, kad startuoti callback servisą.

1. Sukurkite tuščia failą /etc/mgetty/callback.conf.

2. Pridėkite gale failo /etc/mgetty/login.config eilutę:

pppuserb - - /usr/sbin/callback -S callback_number

Jūs turite pakeisti callback_number į kliento telefono numerį, kuriuo jis jungiasi prie serverio.

Tai viskas callback serviso konfiguravimui. Dabar jis turėtų veikti ir jūms belieka sukonfiguruoti kliento pusę.

Konfiguracija (callback klientas)

Kaip klientą aš naudojau MS Windows XP professional, bet ta pati konfiguracija yra gera kitoms MS Windows versijoms.

1. Paleikitecontrol panel, ir atidarykite Phone and modem options. Modems tabe pasirinkite modemą, kurį naudojante prisijungimui į callback serverį ir spauskite Properties. Dabar advanced tabe jūs turite matytiextra initialization commands. Įveskite ten:

&c0s0=1

2. Dabar sukurkite failą callback.scp bet kur jūsų failų sistemoje:

proc main
waitfor "ogin: "
transmit $USERID
transmit "b^M"
waitfor "ogin: "
transmit $USERID
transmit "^M"
waitfor "assword: "
transmit $PASSWORD
transmit "^M"
endproc

3. Dabar sukurkite naują susijungimą, kaip tai darote jungiantis į bet kokį dialup ISP. Prisijungimui naudokite vartotoją pppuser ir slaptažodį. Dabar nueikite į sukurto susijungimo properties, tada security taban, pažymėkite varnele use script ir nurodykite prieš tai sukurtą failą callback.scp. Ir tai viskas, dabar jūs galite tiesiog prisijungti prie callback serverio. Po kelių sekundžių serveris nutrauks jūsų susijungimą ir perskambins. Jūsų kompiuteriui ir serveriui bus priskirti IP adresai. Galite pabandyti ping komandą į callback serverį. Sveikinu, dabar jūs turite tinklo susijungimą su callback serveriu.

PASTABA! Šis straipsnis neapima temų apie tai, kaip priversti klientą naudotis interneto ryšių, kurį gali turėti jūsų callback serveris.

Nesklandumai

Jei jūs susidursite su problemom susijusiom su mano straipsniu, prašau informuokite apie tai mane e-paštu. Atsakant į jūsų patarimus ir nusiskundimus aš pakoreguosiu šį straipsnį ir naudosių šį skyrelį pagal paskirtį.

Apie autorių

Mano vardas ir pavardė yra Tomas Vilda, aš gyvenu Lietuvoje, Vilniaus miestie. Dirbu IT sistemų administratoriumi-programuotoju J. Denapo įmonėje "TIGBIS". mano e-pašto adresas yra webmaster@stilius.net. Turiu nuostabia mylimą merginą Inga. Ir aš jai noriu padėkoti, kad ji priverčia mane atsitraukti nuo darbo ir daryti ką kitą, nei tik sėdėti prie kompiuterio ekrano.

Versija

Šis straipsnis paskutinį kartą atnaujintas 2003 11 14. Jūs visada galite rasti naujausią versiją čia.

Autorinės teisės

Šio dokumento autorinės teisės priklauso Tomui Vildai. Jūs galite jį naudoti kaip tik norite, tik negali būti pakeista ši straipsnio dalis apie autorines teises, prašau visada ją įterpti.